Aktiivinen koira

Koirista kuulee käytettävän monenlaisia sen luonnetta kuvaavia ilmaisuja. Aktiivinen on yksi näistä. Jopa kokonaisilla roduilla käytetään luonnehdintana "aktiivinen rotu". Mitä ihmettä silloin tarkoitetaan ja tarkoittako se eri ihmisten sanomana eri asiaa?
Vapaana elävät kyläkoirat ovat aktiivisia vain noin 8 tuntia vuorokaudesta. Koiraeläimille on tyypillistä lepäillä ja oleskella passiivisesti iso osa vuorokaudesta. Normaalin kotikoirankin päiväohjelma rytmittyy yleensä omistajan aktiivisuuden mukaan ja tyypillisimmillään koirat lepäilevät omistajan työssäoloajan ja aktivoituvat omistajan kotiuduttua.

Jokaisella koirayksilöllä on kuitenkin oma tyypillinen aktivisuusrytmi ja se kannattaakin tunnistaa, koska muutokset koiran aktiivisuudessa saattaakin heijastella koiran terveydentilaa. Myös hormonaaliset muutokset vaikuttavat aktiivisuuteen. Nartuilla varsinkin juoksut ja valeraskaus muuttavat nartun aktiivisuutta yleensä. Myös kilpirauhashormooni tyroksiinilla on vaikutusta koiran aktiivisuuteen. Piipahdus eläinlääkäriin kannattaakin mikäli mitään selittävää syytä ei ole ja koira yhtäkkiä alkaa levätä normaalia enemmän, tai vaihtoehtoisesti on normaalia aktiivisempi ja sen vuorokautinen lepoaika jää huomattavasti normaalia lyhyemmäksi.

Jos aktiivisuutta tarkastellaan koulutuksellisesti niin aktiiviseksi koiraa sanotaan silloin, kun se aktiivisesti koulutustilanteissa tarjoaa tekemistä. Kun koira tarjoaa ja kouluttaja vain vahvistaa haluamaansa on tietysti ideaali tilanne kouluttajalle. Koira on silloin aktiivinen toimija ja koulutus perustuu omaehtoisuuteen. Jos koiran kouluttamisessa käytetään paljon rangaistuksia ja varsinkin, jos ne tulevat koiran näkökulmasta epäjohdonmukaisesti ja ennakoimatta, lisäävät ne passiivisuutta koulutustilanteisiin. Koira lopettaa yrittämisen, jos siitä seuraa epämukavuutta.

Monesti kiihtynyt koira mielletään aktiiviseksi mutta tosiasiassa aktiivinen koira voi olla myös rauhallinen. Koira voi olla aktiivinen toimija myös rauhallista mielentilaa vaativissa tehtävissä. Todellisuudessa jatkuvilla kierroksilla käyvä koira kärsii pitkäkestoisesta stressistä ja sen oppimiskyky sekä kyky rauhoittua lepäämään ovat heikentyneet. On hyvä muistaa, että elimistöllä menee useita päiviä palautua stressaavista tilanteista, joten jos koiraa kiihdytetään on huolehdittava myös riittävästä palautumisajasta.