LEHMÄT

Lehmien omaehtoisuus lypsyllä käymiseen on lisääntynyt automaattilypsyn yleistymisen myötä. Se tarkoittaa eläimen valintamahdollisuuksien lisääntymistä ja siten myös hyvinvoinnin merkittävää parantumista. Lypsävä lehmä voi itse päättää, koska se käy lypsyllä ja tietyissä rajoissa myös, kuinka usein se lypsetään. Aina lehmä ei kuitenkaan valitse...

Uuden eläinsuojelulain valmistelun yhteydessä on käyty paljon keskustelua eläinten lajityypillisestä käyttäytymisestä. Mitä lehmän lajityypilliseen käyttäytymiseen kuuluu ja miksi se on niin tärkeää?